[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
吳伶娜
吴伶娜
Ng Ling-Na
拼音: líng
 
影視作品 / Filmography (1992-1995)
 
  化妝 / Makeup
    歷代名妓:悲落葉之柳如是 / Famous Prostitute - Sadly Fall, Liu Ru Shih (1992)    
    曆代名妓之紅樓殘夢-董小宛 / Lost Dream in Pink House: Dong Shiao-Wen (1995)