[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
王福勤
Wong Fook-Kan
拼音: wáng qín
 
影視作品 / Filmography (1992-1994)
 
  燈光 / Lighting
    一千靈異夜之血咒 / Something Incredible - Blood Curse (1992)    
    少年衛斯理之天魔之子 / Young Wisely 1 (1993)    
    少年衛斯理II聖女轉生 / Young Wisely 2 (1994)