[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
鄒煒倫  ♂
邹炜伦
Chow Wai-Lun (2)
拼音: zōu wěi lún
 
影視作品 / Filmography (1991-2000)
 
  演員 / Actor (1991-2000)
    香港奇案霧夜屠夫 / Hong Kong Criminal Archives - Female Butcher (1991)    
    一千靈異夜之鬼拳師 / Something Incredible - Ghost Boxer (1992)    
    女飛虎 / X-Cop Girls (2000)