[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
張紅菱
张红菱
Cheung Hung-Ling
拼音: zhāng hóng líng

 
影視作品 / Filmography (1953-1954)
 
  演員 / Actor (1953-1954)
    養子當知父母恩 / Honour Thy Father and Mother (1953) ... / Ah Luk
    大觀園 / Grand View Garden (1954) ... / Ga Ying Cheun
    黃飛鴻與林世榮 / The Story of Wong Fei-Hung and Lam Sai-Wing (1954)    
    飄零女 / Homeless Girl (1954)