[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
柯叔元  ♂
Ko Shu-Yuan
拼音: shū yuán
O Suk-Yuen,  Ke Shu-Yuan,  Alex Ko 
影視作品 / Filmography (2000-2021)
 
  演員 / Actor (2000-2021)
    外星人台灣現形記 / Aliens in Taiwan (2000)    
    天公金 / Forgotten or Forgiven (2000)    
    刺陵 / The Treasure Hunter (2009)    
    愛琳娜 / Elena (2014)    
    花甲大人轉男孩 / Back to the Good Times (2018) ... 鄭光昇 / Zheng Guang-Sheng
    角頭外傳:浪流連 / Gatao: The Last Stray (2021) ... / Ren