[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
白雁翎  ♀
Pak An-Cheung
拼音: bái yàn líng
Pai Yan-Ling

 
影視作品 / Filmography (1988-1989)
 
  演員 / Actor (1988-1989)
    啞女痴情花 / Die to Love (1988)    
    痴情浪子 / The Man Who Is Crazy Lover (1988)    
    淫童 / Yin Tong (1988) ... 安妮 [沒被列在名單] / [Uncredited]
    處女情仇 / Virgin's Revenge (1988) ... / [Uncredited]
    一隻鳳凰兩隻鷄 / Yi Zhi Feng Huang Liang Zhi Ji (1988)    
    初夜佳人 / Chu Ye Jia Ren (1989) ... [沒被列在名單] / [Uncredited]