[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
正華  ♂
正华
Zheng Hua (3)
拼音: zhèng huá
Ching Wa


 
影視作品 / Filmography (1980-1986)
 
  演員 / Actor (1980-1986)
    保密局的鎗聲 / Gunshot in the CIB (1980)    
    大渡河戰役 / To Cross the Dadu River (1980)    
    哈爾濱大謀殺 / Assassination in Harbin (1985)    
    末代皇后 / The Last Empress (1986)