[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
蔣玉蘭  ♀
蒋玉兰
Chang Yu-Lan
拼音: jiǎng lán
Cheung Yuk-Lan

 
影視作品 / Filmography (1980-1990)
 
  演員 / Actor (1980-1990)
    套房出租 / House for Rent (1980)    
    瘋狂大發財 / Kung Hei Fat Choy (1980)    
    阿西與阿花 / Ah Hsi and Ah Hua (1980)    
    終身大事 / The Juvenizer (1981)    
    恐怖的情人 / The Third Face (1981) ... 鍾郁秋 / Chung Yu-chou
    衝破黑漩渦 / Breaking Through the Black Whirl (1982)    
    野鶯突擊 / Escape of the Female Prisoner (1990)