[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
張有慶
张有庆
Chang Yu-Ching
拼音: zhāng yǒu qìng
Cheung Yau-Hing,  Zhang You-Qing
 
影視作品 / Filmography (1986-1994)
 
  美術指導 / Art Director
    小鎮醫生的愛情 / Loves of a Small Town Doctor (1986)    
    白色酢漿草 / Edelweiss (1988)    
    我在死牢的日子 / In Die (1990)    
    黃袍加身 / Huang Pao Jia Shen (1991)    
    我的一票選總統 / The Tofu Maker Had a Dream (1994)    
  演員 / Actor (1986-1994)
    我在死牢的日子 / In Die (1990)    
  服裝指導 / Costume Designer
    我在死牢的日子 / In Die (1990)