[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
林淑慎
Lin Shu-Shen
拼音: lín shū shèn
Lam Suk-San
 
影視作品 / Filmography (1980-1982)
 
  場記 / Script Supervisor
    楚留香與胡鐵花 / Chu Liu Hsiang and Hu Tieh Hua (1980)    
    補破網 / Make Up The Fishnet (1980)    
    衝破黑漩渦 / Breaking Through the Black Whirl (1982)