[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
陳理中
陈理中
Chen Li-Chong
拼音: chén zhōng
Chan Lei-Chung,  Chen Li-Chung
 
影視作品 / Filmography (1976-1982)
 
  監製 / Producer
    跳躍的愛情 / Flowers Fluttering Everywhere (1976)    
    噴射式的愛情 / Pen She Shi Di Ai Qing (1977)    
    苦情草 / Ku Qing Cao (1980)    
    豆芽夢 / The Young People Dream (1981)    
    千王鬥千后 / The Gambler's Duel (1981)    
    提防小妞 / No Way to a Girl (1982)    
    槍口下的小百合 / Lily Under the Muzzle (1982)