[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
張祖斌
张祖斌
Zhang Zu-Bin
拼音: zhāng bīn
Zhang Zubin,  Cheung Jo-Ban,  Cheung Cho-Ban
 
影視作品 / Filmography (2013-2019)
 
  化妝 / Makeup
    侶行攻略之確認你是我的人 / The Couples Travel Together (2019)    
  髮型 / Hair Stylist
    毒戰 / Drug War (2013)    
    愛上女主播 / Loving a KK Girl (2014)