[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
李延亮
Li Yanliang
拼音: yán liàng
Li Yan-Liang

 
影視作品 / Filmography (2013-2017)
 
  演員 / Actor (2013-2017)
    縫紉機樂隊 / City of Rock (2017) ... / Captain of riot police
  編劇 / Writer
    滄州好人 / Cangzhou Good Men (2013)    
    楊光的快樂生活 / Happy Life of Yang Guang (2013)    
    鬥地主 / Fight Against Landlords (2015)