[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
歐陽妮妮  ♀
欧阳妮妮
Nini Ou-Yang Ni-Ni
拼音: ōu yáng
Au-Yeung Nei-Nei,  Ou-Yang Nini,  Ouyang Nini

 
影視作品 / Filmography (2015-2018)
 
  演員 / Actor (2015-2018)
    排球甜心 / Attack No. 1 (2015)    
    遇上200%的你 / Meeting 200% You (2015)    
    摩鐵路之城 / The City of Motels (2015)    
    六弄咖啡館 / At Cafe 6 (2016) ... / Cai Xin-Yi
    前程似金 / Golden Future (2018)    
 
 
Biography
 
  Sister is Nana Ou-Yang

Mother is Sunny Fu Chuen

Father: Ou-Yang Lung