[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
李頭
李头
Li Tou
拼音: tóu
 
影視作品 / Filmography (1956-1957)
 
  演員 / Actor (1956-1957)
    林投姐 / Sister Lin Tou (1956)    
    母子淚 / Mother and Child Tears (1957) ... 醫生 / Doctor
    呂洞賓三戲白牡丹 / How Lu Dong-Bin Tricks Bai Mu-Dan Three Times (1957)