[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
吳念軒  ♂
吴念轩
Wu Nien-Hsuan
拼音: niàn xuān
Ng Nim-Hin

 
影視作品 / Filmography (2017-2022)
 
  演員 / Actor (2017-2022)
    紅衣小女孩 2 / The Tag-Along 2 (2017)    
    花甲大人轉男孩 / Back to the Good Times (2018) ... 德 / 姑丈 / Uncle
    一直一直都很喜歡你 / Love Can't Be Said (2022)