[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
唐福均
Tang Fu-Jun
拼音: táng jūn
 
影視作品 / Filmography (1976-1981)
 
  製片 / Production Manager
    南俠展昭大破地獄門 / The Wrongly Killed Girl (1976)    
    變色的女人 / Woman of Colour (1981)