[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
三公主
San Gong-Zhu
拼音: sān gōng zhǔ
 
影視作品 / Filmography (1958)
 
  演員 / Actor (1958-1958)
    王哥柳哥遊台灣(上集) / Brother Wang and Brother Liu Tour Taiwan (1958)    
    王哥柳哥遊台灣(下集) / Brother Wang and Brother Liu Tour Taiwan (Part 2) (1958)