鐵漢浪子
The Iron Profligates (1974)


Tso Yen-Yung
 


Raymond Lui Shing-Gung

Tso Yen-Yung

Tso Yen-Yung

Tso Yen-Yung
 


Chen Tao (1)

Lin Chong

Liu Ping (1)

Tien Yeh
 


Chen Chiu (2)

Huang Fei-Long (1)

Tong Kam-Tong

Ng Kit-Keung