龍虎旋風
The Dynamite Trio (1982)Mark Long Kuan-Wu

Lung Fei

Chuan Yuan

Ku Pao-Ming
 


Tang Chia-Chuan

Yu Chung-Chiu

Ma Yu-Feng

Chin Yung-Hsiang
 


Chang Chung-Kui

Ching Kuo-Chung


 


Fan Fung-San


Hong Chian-Yong