八大門派
The Eight Masters (1977)


Carter Huang Chia-Ta
 


Doris Lung Chun-Erh

Liu Li-Tsu

Liu Ping (1)

Huang Fei-Long (1)
 


Shao Lo-Hui

Ko Yu-Min

Zhang Shu-Tse

Hung Fa-Long
 


Lam Fai

Li Min-Lang

Lin Wang-Nan

Phillip Ko Fei
 


Chen Shen-Lin

Ho Wei-Hsiung

Su Chen-Ping

Grace Chen Shu-Fang
 Chang Pao-Shan

Yueh Feng

 


Wang Kai (7)

Ou Li-Bao


 

 

 

 
Hsia Hou-Chun

Yueh Feng
 Huang Kuan-Hsiung


 


Carter Huang Chia-Ta

Geung Yue

Mark Long Kuan-Wu

Yeh Mao