醉八仙拳
Kung-Fu of Eight Drunkards (1980)Ma Chiang

Lui Ming (1)

Tsui Li

Sze-Ma Yu-Chiao
 


Lee Teng-Tsai

Hu Han-Chang


 

Ma Yu-Feng
Lung Siu-Fei