Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
明星電影企業公司
Ming Xing Film Company

Star Motion Picture Development Co.
 
 
出品公司
  金鎖匙 (1963)
  賢妻良母 (1963)
  難測女兒心 (1963)
  銀箭金刀 (1964)
  天從人願 (1964)
  孝子賢孫 (1964)
  冒牌丈夫 (1964)
  銷錦囊 (1966)
  金蝙蝠 (1966)
  金蝙蝠尋寶復仇 (1966)
  金鈕扣 (1966)
  金手鎗 (1966)
  白天鵝 (1967)
  粉紅色炸彈 (1967)
  大丈夫能屈能伸 (1970)
  怒劍狂刀 (1970)
  千鈞一髮 (1971)
  聾啞劍 (1971)
  瘋狂殺手 (1971)
 
發行公司
  阿蘭 (1957)