[English] [中文]
Displaying English
董志華
Dung Chi-Wa


Great Shanghai 1937 (1986)
Dung Chi-Wa as Mu Hsiao-liu
Cross the River (1988)
Dung Chi-Wa as Vice Captain Ho Yuen Sun
Slaughter in Xian (1990)
Dung Chi-Wa as
Hidden Hero (1990)
Dung Chi-Wa as the	Monkey King
Journey to the West (1991)
 

Ninja in Ancient China (1993)

Kung Fu Hustle (2004)

Kung Fu Wing Chun (2010)