[English] [中文] [中英文]
Displaying English
矮仔財  ♂
Ai Chai-Choi
Ai Tsai-Tsai,  Cheung Fuk-Choi,  Ai Ah-Chai,  Shorty Tsoi,  Chung Fu-Tsoi,  Ai Chai-Choi,  Shorty Cai,  Zhang Fu-Cai,  Chang Fu-Tsai
Born: November 7th, 1917 (Taiwan) - Died: June 20th, 1992

 
Filmography (1955-1988)
 
  Actor (240 films)
    Tao Hua Guo Du (1955)    
    Sister Lin Tou (1956)    
    Flowers in a Rainy Night (1956)    
    Repairing Broken Net (1956)    
    Miao Ying Piao Ling Ji (1957)    
    Murder at Room 7, Keelung City (1957)    
    Leprosy Woman (1957)    
    Feng Chiao Meets Li Dan (1957)    
    Su Wenda's Poor Intelligence (1957)    
    Five Tragical Sons (1957)    
    Lu Dong-Bin (1957)    
    How Lu Dong-Bin Tricks Bai Mu-Dan Three Times (1957)    
    Boundless Bird (1957)    
    Da Qiao Qing Lei (1957) ... Lin Qi-Rui
    Who's Crime (1957)    
    Stone Flower (1957)    
    San Mei Zheng Lang (1958)    
    Fake Cart Driver (1958)    
    Wa Bi Yi-Da (1958)    
    Brother Wang and Brother Liu Tour Taiwan (1958) ... Brother Liu
    Wu Dan Ying Xiong (1958)    
    Brother Wang and Brother Liu Tour Taiwan (Part 2) (1958) ... Brother Liu
    Wu Qing Hen Bo Ming (1958)    
    Get Son for Wealth (1958)    
    Female Thief (1958)    
    Really Hard to Realize Beeing Jilted (1958)    
    Who's Crime (Sequel) (1958)    
    Who's Crime (Final Chapter) (1958)    
    15th August Night (1958)    
    Mother's Tears (1958)    
    The Reborn Flower (1958)    
    Island Girl (1958)    
    Black Cat and Black Dog (1959)    
    Brother Wang and Brother Liu Disturb Opera Troup (1959)    
    The Sin of a Man (1959)    
    The Sin of a Man (Part 2) (1959)    
    The Sin of a Man (Part 1 & 2) (1959)    
    Luo Xiao-Hu and Yu Jia-Long (1959)    
    Tiger Woman (1960)    
    Thousand Miles Bright Moon Sent Yearn (1960)    
    Autumn Hate (1960)    
    Luo Xiao-Hu and Yu Jia-Long (Final) (1960)    
    Seven Swords Thirteen Heroes (1960)    
    Gan Lu Chu Shi (1961)    
    Song Jun Qing Lei (1961)    
    Ai Chai-Choi Tours Taiwan (1961)    
    Brother Liu and Brother Wang Have a Good New Year (1961) ... Brother Liu
    Gua Nu De Yuan Wang (1961)    
    Under One Roof (1961)    
    Second Degree, Part 1 (1961) ... Tai Bai Immortal
    Second Degree, Part 2 (1961) ... Family member
    Sorceress Ho Invites The Groom (1962)    
    Yang Wan-Bao (1962)    
    The Royal Society (1962)    
    Sun Wu-Kung Tours Taiwan (1962)    
    Flowers in a Rainy Night (Part 2) (1962)    
    Si Xiang Zhi (1962)    
    The Liar Ah Chi (1962) ... Ah Chi
    Matchmaker Emperor (1962)    
    Five Difficult Traps (1962) ... Brother Liu
    Liu Bei Takes a Wife (1962)    
    Lin Hsiu-Gu Sacrifices at Dagou Mountain (1962)    
    Romance at Lung Shan Temple (1962)    
    Birth of Guanyin (1962)    
    Tyrant Bao Shi-Huang (1962)    
    Still Virgin (1962)    
    The Liar Ah Chi, Part II (1962)    
    Who Can Replace Me? (1962)    
    Mine Weather Son (1962)    
    Exotic Night (1963)    
    New Wife Mirror (1963)    
    San Luo Han Ku Dao Qi Shi Dong (1963)    
    Shi Jian Ren (1963)    
    Ximending Boy (1963)    
    Gold King's Revenge (1963)    
    Hsueh Ping-Kuei and Wang Pao-Chuan (1963)    
    Nan Wang Feng Huang Qiao (1963)    
    The West Chamber (1963)    
    Shou Qian Nu (1963)    
    Qi Ye Ba Ye (1963)    
    Kiss Me (1963)    
    Joy Boat Harbor (1963)    
    Hard to Say I Love You (1963)    
    Last Train Out of Kaohsiung (1963) ... Village chief Wu
    Predictable (1963)    
    Edge of Sky and Sea (1963)    
    Luo Han Jiao (1963)    
    Nine Women and One Man (1963)    
    Scared of Husband (1963)    
    Goodbye to Night City (1963)    
    The World Is a Big Family (1963)    
    City of Sadness (1964)    
    Hong Kong Night Boat (1964)    
    Ke Ai De Ren (1964)    
    Golden Color Demon (1964)    
    Ye Liu Yi Hun Qing Nan Wang (1964)    
    Goodbye Harbour (1964)    
    Blind Husband's Deaf and Mute Wife (1964)    
    Gangdu Kuming Nu (1964)    
    Luo Da Yu Bi Ri (1964)    
    Yangtse River (1964)    
    Formosa Bell Sound (1964)    
    Qing Ren De Yan Lei (1964)    
    Elder Brother Tian Zhuang (1964)    
    Cao Ming Lon Ji Gong (1964)    
    Take Care, Sir (1964)    
    Happy Ship Enters Harbour (1964)    
    Expecting Spring (1964)    
    The Best Secret Agent (1964) ... Housekeeper Liu An
    Sleepwalking Beauty Island (1964)    
    Yinhai Scenery (1964)    
    Parent's Love (1964)    
    The Happiest Day (1964)    
    Tu Bao-Tse (1964) ... Tu Bao-Tse
    Taipeh Water Gate No. 14 (1964)    
    Ai Chai-Choi Takes a Wife (1964)    
    18 Years of Heartache (1964)    
    18 Years of Heartache (1964)    
    The Best Secret Agent Part 2 (1964) ... Liu An
    A Wen Ge (1964)    
    Three Spies Fight (1964)    
    Taiwan Ying Lie Chuan (1965)    
    Rotten Quilt (1965)    
    Xue Zhong Deng Zi Er (1965)    
    Till the End of Times (1965)    
    Memory of Bagua Hill's Bloodbath (1965)    
    Agent Number 3 (Sequel) (1965)    
    The Bragger King (1965)    
    Prodigal Son's Return (1965)    
    Banana Girl (1965)    
    Sorrowful Hardship Bridge (1965)    
    Jian Jun Yi Mian (1965)    
    Light-Tower in Misty Night (1965)    
    Coffin Boat (1965)    
    To All the Heartless Men (1965)    
    Yan Zhi Hu (1965)    
    10.000 in Gold (1965) ... Gao Wan-Jin
    Unforgettable Train Station (1965)    
    Love Letter Writing at Midnight (1965)    
    Taiwan Ying Lie Chuan (Sequel) (1965)    
    The Tramp (1965)    
    The Story of Fung Fung (1965) ... Ma Da-Shun
    Since Your Departure (1965)    
    Three Romantic Brothers (1965)    
    Zuogui Ye Fengliu (1965)    
    The Best Secret Agent Part 3: Golden Pheasant Heart (1965)    
    Beggar Woman (1965)    
    Chou Feng Lei Yu (1965)    
    Beggar Child Wan Jin (1966)    
    Yin Gui Xia (1966)    
    Brother Ah Gou and Yi Da (1966)    
    Ma Ma San Ke Pan (1966)    
    Mang Nu Di Xia Si Ling (1966)    
    Night Fox (1966)    
    Pig Farmers (1966)    
    Old Longevity Old Youth (1966) ... Zhang Shou-Hsien
    Lang Tse Tan (1966)    
    Geisha (1966)    
    Modern Grandpa Hu (1966) ... Grandpa Hu
    I Love Dad (1966)    
    Spell-Casted Rifle (1966)    
    Kai Zhang Da Ji (1966)    
    Wang Ye Ma Qian (1966)    
    Yao Lan Qiao Qing Lei (1966)    
    Fantong Gua Chelun (1966)    
    Unbounded Love (1966)    
    Roaming to Taipei (1966)    
    Black Glove (1966)    
    The Best Secret Agent 4: Fake Couple (1966)    
    More Children Let Father Starve (1966)    
    Young Knight Errand of the Seven Seas (1966)    
    Knight Lao Hei Gou (1966)    
    Silly Brother (1966)    
    True and False 007 (1966) ... Brother Liu/Det. 009
    Flying Pedicab (1966)    
    Xin Liang Pi Du Kai (1967)    
    Judge Bao Satisfied (1967)    
    Mai Bu Xiong Ge Da Nao Tao Hua Gong (1967)    
    Frog Karma (1967)    
    Songstresses Emotional Tears (1967)    
    Mud, Mud, Mud (1967)    
    The Great Beggar (1967)    
    Feng Liu Shao Ye (1967)    
    Strange Swordsman Shaojiu Immortal (1967)    
    Cat Bites Mouse and Wants to Leave (1967)    
    Love You Till I Die (1967)    
    Brother Ah Gou's Stupid Life (1967)    
    Sha Ren Yan Fu (1967)    
    Woman Prefare Dumb (1967)    
    The Sentimental (1967)    
    Drive Ox Cart (1967)    
    Four Seasons (1967)    
    Heart Broken Flower (1967)    
    Mini Madam (1968)    
    Rain (1968)    
    The Four Sisters (1968)    
    Life of Three Generations (1968)    
    Yu San Kai Hua (1968)    
    Huanxi Guanyuan (1968)    
    Go East Go West to Celebrate (1968)    
    How to Make Money (1968)    
    Yuan Zai Hua (1968)    
    The Real Ah Hsi (1968)    
    Marry to Avoid Some Costs (1968)    
    Love's Big Wave (1968)    
    A Woman's Brilliant Scheme (1968)    
    Xin Tao Hua Guo Du (1968)    
    Three Smiles Cause (1968)    
    Monkey Bites Monkey (1968)    
    Dark Sky Gonna Falling Rain (1968)    
    Ah Hsi Enters Town (1968)    
    Zhang Di Searching Ah Chu (1969)    
    Kang Ding Walks Taipei (1969)    
    East South West North (1969)    
    Ah Xi Qu Zhang (1969)    
    Chang Ti Looking For Liu Ching (1969)    
    Amazing Love (1969)    
    Husband Gets Married (1969)    
    Yi Tai San Ge (1969)    
    Back to Anping Harbour (1970) ... Kuo Ah-Chai
    Super Cop Vs the Leopard (1970)    
    Liu San and Er Chi Tour the Island (1971)    
    Woman and Life (1971)    
    The Silent Love (1971) ... Doctor
    Sinster Lin Tou: Hateful Person (1971)    
    Shao Nv Hong Lv Deng (1972)    
    Dumb Boxer (1973)    
    Dog King and Snake King (1974) ... 'Snake King' Chang Lai-Fu
    A Fascinating Avenger Girl (1974)    
    A Cookbook of Birth Control (1975)    
    Kaleidoscope (1977)    
    Qiu Gang-She and White Thief Seven (1980)    
    The Funny General (1981)    
    Dangerous Seventeen (1982)    
    Chao Ji Yong Shi (1982)    
    The Switch (1982)    
    People Who Steal (1982)    
    Rescue from Hades (1982)    
    Firefist of the Incredible Dragon (1982) ... Uncle Chao
    The Rebellious Husband (1988)