[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
朱秦生
Zhu Qin-Sheng
拼音: zhū qín shēng
Chu Chun Sang
 
影視作品 / Filmography (1991-1998)
 
  燈光 / Lighting
    雙旗鎮刀客 / Swordsman in Double Flag Town (1991)    
    決戰之後 / After the Final Battle (1993)    
    炮打雙燈 / Red Firecracker, Green Firecracker (1994)    
    日光峽谷 / Sun Valley (1995)    
    背著爸爸上學去 / Going to School with Father on My Back (1998)