Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
四大家族之龍虎兄弟 (1991)
Legend of the Brothers
Alias: Legend of the Chiuchow Brothers
地區: 香港
院線: 新寶 
片種: 動作 
發布日期: 11/20/1991 - 12/11/1991
票房: HK $10,923,016.00
 
導演
  鍾少雄
 
編劇
  李英傑(1)
  李炯楷
 
動作設計
  陳志文(1)
 
監製
  趙美寶
  陳會毅
 
 
演員
  呂良偉 ... 馬尖山
  鄭則仕 ... 馬少海
  利智 ... 張璇
  曾江(1) ... 雷覺天
  黃光亮 ... 十哥
  陳惠敏(1) ... 王老吉
  何家駒 ... 金牙駒
  劉志榮 ... 陳國榮議員
  胡楓(1)    
  韓義生    
  商天娥 ...
  黃子揚 ... 爛仔明
  史美儀    
  龍彪    
  黃仲渠    
  伍小平    
  黃雄(1)    
  林漢(3)    
  雷秉良    
  曾光展    
  林雪    
  秦貴寶    
  雷達    
  承恩    
  宋本中    
  夏春秋    
  黎明詩 ... 歌女
  麥鶴頓    
  莊域飛    
  鄧祥    
  占占士    
  張永漢    
  鄭偉正    
  張學潤    
  張贊生    
  Ernest Mauser    
  李華幹    
  何子滿    
  張兆    
  姓名不詳的80s警察演員(5)    
  阮德鏘    
  姓名不詳的90s配角(17)    
  劉子明    
  余銘衍    
  陳志文(1)    
 
出品公司
  百代影業公司
 
發行公司
  新寶影片發行有限公司 (香港)
 
攝影
  陳廣鴻
 
美術指導
  陳子仲
 
化妝
  黃宜遜
 
髮型
  林偉樂
 
剪接
  蔣國權
 
配樂 (作曲)
  泰迪羅賓
 
出品人
  趙美寶
  君玲
 
策劃
  伍小平
 
製片
  陳勇 (1)