Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
烈日狂風野火 (1977)
Scorching Sun, Fierce Winds, and Wild Fire
Alt title: Any Which Way You Punch
Alias: Dragon Connection
Alias: Duel Under the Burning Sun
Alias: Scorching Sun, Fierce Winds, Wild Fire
21st Century poster title: The Bruce Lee Connection
地區: 台灣
片種: 功夫/武術 
 
導演
  孫金源
 
動作設計
  金銘
  黃國柱
  陳世偉
  龍方
  陳信一
 
監製
  何建燁
  姜中平
  陳文森
 
 
演員
  田鵬 (1)    
  茅瑛    
  張翼(2)    
  譚道良    
  羅烈    
  吳佑之    
  史亭根    
  劉皓怡    
  龍方    
  李強(1)    
  崔福生    
  翁小虎    
  劉明(1)    
  李文泰    
  張紀平    
  程天賜    
  高飛(1)    
  陳信一    
  潘章明    
  朱飛 (1)    
  金萬希    
  陳金海    
  李錦廣    
  沈乃相    
  歐立保    
  葉飛揚    
  茅敬順    
  閔敏(1)    
  初本科    
  金劍    
  關毅    
  小黃龍    
  葛長生    
  張樹林    
  趙榮來    
  孔子羽    
  王凱(1)    
  洪建榮    
  章少君    
  彭剛    
  扈漢章    
  康莊(2)    
  曾明昌    
  王國輝    
  李發源    
  張鴻基    
  蔣金    
  翁順興    
  呂雲保    
  馬田(1)    
  陳震 (1)    
  李坤忠    
  姓名不詳的臺灣演員(11)    
 
出品公司
  香港光藝影業公司
 
製片
  方杰
  柳永青
  石峰(4)
 
錄音
  張華(2)
 
場記
  吳美淑
 
燈光
  金長樑
 
策劃
  鄭錦雲
  李冠章
 
化妝
  吳霞玲
 
道具
  胡有林
 
特別視效
  吳國華(1)
 
攝影
  莊胤建
 
剪接
  陳洪民
 
服裝
  李徐淑芳
 
出品人
  何頌業
  方亞狄
 
副導演
  金劍
  陳廣
 
髮型
  沈步海
 
配樂
  陳勳奇
 
語言
  台灣